EL PERIÓDICO- Carta al director: ‘Matrícula impossible’

Eva Murillo- Barcelona Per matricular un alumne en un institut s’han de complir uns requisits determinats. Per exemple, viure o treballar a la zona d’influència del centre on vols que estudiï et dóna punts. Si el nen té una al·lèrgia alimentària, també dóna punts addicionals. Si el nen té germans al centre, també té bonificació. […]