DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ- Proves d’accés a FP i ensenyaments esportius

Proves Proves d’accés Proves de les escoles oficials d’idiomes Proves lliures per a l’obtenció de títols Proves d’avaluació diagnòstica Prova d’avaluació de l’educació primària Proves de català Proves per a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) Proves d’accés Formació professional Prova d’accés al grau mitjà de formació professional Inscripció: […]