En el marc de la nova llei de Formació Professional (FP), el Govern espanyol ha creat un xarxa d’instituts d’excel·lència de 44 centres, repartits entre totes les comunitats autònomes, i que seran els vaixells insígnies de 14 especialitats professionals. L’objectiu és que impulsin una vinculació més gran amb el sector empresarial, transformin els estudis i innovin en metodologies. I que això serveixi com a mirall per als centres educatius de tot el territori espanyol.

Llegir-ne més.