Mònica Cabruja- Girona

Un total de 3.378 persones de les comarques gironines s’han inscrit a les proves d’accés a Formació Professional, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius que es realitzaran des de demà i fins al 12 de maig. L’objectiu d’aquesta convocatòria del Departament d’Educació és que les persones sense titulació necessària per matricular-se en aquests estudis hi puguin accedir demostrant les capacitats i els coneixements que es requereixen. L’any passat s’hi van inscriure 2.824 gironins.

Del conjunt de persones inscrites a les comarques gironines, 2.045 es presenten a les proves d’accés a cicles superiors i 1.333, a les de grau mitjà. Els de grau mitjà hauran de superar unes proves corresponents als coneixements d’ESO, i en el cas dels de grau superior els continguts seran equivalents als de batxillerat. A tot Catalunya s’han inscrit a les proves 37.702 persones, 5.687 més que l’any passat, que hi va haver un total de 32.015 inscripcions. A la demarcació de Girona, concretament, s’ha passat dels 2.824 inscrits, l’any 2009, als 3.378 d’aquest any, una xifra que representa un increment del 19%.

En el cas del grau mitjà, el 83,5% dels aspirants tenen entre 17 i 25 anys, i dels inscrits a grau superior el 81% tenen entre 18 i 25 anys. En el cas del grau mitjà, la finalitat de les proves és que les persones que no van completar els estudis d’ESO es puguin tornar a incorporar al sistema educatiu i puguin continuar la seva formació. Pel que fa als aspirants que es presenten a les proves de grau superior, es tracta de persones que no disposen del títol de batxillerat o l’equivalent, o bé que han d’acreditar habilitats artístiques.

Les proves es portaran a terme en instituts i escoles d’art. Al conjunt de Catalunya, hi haurà més de 290 comissions avaluadores encarregades de tot el procés.

Proves del graduat d’ESO

Els dies 26 i 27 de maig es realitzaran les proves lliures del graduat d’ESO. En aquest cas, l’objectiu és que les persones majors de divuit anys que van deixar els estudis o que no van poder cursar en el seu moment els nivells obligatoris puguin obtenir el títol.

Exàmens de dues parts

Els exàmens constaran de dues parts diferenciades. Hi haurà una prova de matèria comuna per als cicles de grau mitjà (tant de formació professional com d’esports o arts plàstiques). En aquesta prova es valorarà el grau d’assoliment de les capacitats bàsiques de l’ESO, i inclourà exercicis de ciències de la naturalesa, llengua castellana, catalana, anglesa i matemàtiques, entre altres matèries. Per les ensenyances esportives de grau mitjà, hi haurà una prova específica que es farà en una altra data.

Pel que fa al cicle de grau superior, l’organització és la mateixa que la del cicle mitjà, però en aquest cas el nivell serà per valorar capacitats i coneixements equivalents al batxillerat. Per a les diferents proves, hi haurà algunes matèries que es poden triar.