Clara Ribas- Barcelona

Els centres afectats per la supressió de línies de batxillerat han unit esforços i han creat una coordinadora per aturar la decisió de la Conselleria d’Educació de posar fi a aquests estudis en aquests instituts. Ahir van entregar un manifest a la Generalitat i van ser rebuts a la seu de la Sindicatura de Greuges, on van denunciar una situació que diuen que pot provocar que alguns estudiants renunciïn a continuar els estudis. Per altra banda, s’ha anul·lat la decisió de treure el batxillerat a dos centres.

El 21 d’abril es va constituir la Coordinadora de Centres Afectats per la Supressió del Batxillerat, amb la presència de l’IES Collserola, l’IES Fòrum 2004, l’IES Miquel Tarradell, l’IES Montjuïc i l’IES Sant Martí de Provençals. A més, també hi va participar alumnat de batxillerat de Badalona i Santa Coloma. En l’assemblea es va redactar el manifest en defensa de l’ensenyament públic, que ahir va ser entregat a la Generalitat per tal que, segons van avançar els representants dels centres, «pugui arribar al president i a tots els grups parlamentaris». A la tarda van ser rebuts per la defensora dels infants i adolescents, Maria Jesús Larios.

En el manifest, els centres signants denuncien «la manera en què el departament està comunicant els seus plans» que, afegeixen, «consisteix a dosificar informacions contradictòries en converses informals, la qual cosa dóna lloc a tota classe de rumors incerts fins al moment de fer pública la decisió». Els firmants del document, adverteixen que a la restricció dels batxillerats s’hi ha afegit ara «una reconversió als centres de primària amb propostes de fusió de centres i la creació de macrocentres, com és el cas de la Zona Franca, on es preveu la creació d’un centre de cinc línies 3/18 que suposaria el tancament de diverses escoles i instituts, i la pèrdua d’una línia de les quals hi ha ofertes al barri».

A Catalunya, en aquests moments, hi ha 94 instituts amb una sola línia de batxillerat susceptibles de ser suprimits pel departament depenent dels diferents tipus de centre. Els signants del manifest asseguren que ara per ara ja s’estan donant casos de «ghettització» de determinats centres de secundària que resten reduïts a l’ESO o a l’ESO i determinades especialitats d’FP, mentre que a un altre institut proper expliquen, «sovint concertat, es transforma en el centre de referència i capdavanter de la futura zona educativa». Finalment, els afectats recorden que la reconversió només s’aplica als centres públics: «L’oferta privada es preserva i no hi ha tancament de cap línia de batxillerat.» En aquest sentit, asseguren que el departament no està aplicant el decret del 1993, encara en vigència, on els concerts s’obren per completar l’oferta pública i es poden tancar si canvien les condicions. Els signants reclamen que s’aturi immediatament el procés de reducció de línies de batxillerat i que s’obri un procés de debat amb la participació dels afectats.

Per altra banda, ahir es va fer saber que el Departament d’Educació ha aturat el tancament de batxillerat als instituts la Ribera de Montcada i l’IES Pedraforca de l’Hospitalet.