L’organització d’aquest curs està sent un repte per a les direccions d’escoles i instituts, no només per les implicacions de l’avançament del calendari, sinó per la necessària adaptació als nous currículums que emanen de la llei estatal d’educació, la Lomloe.

Llegir-ne més.