Un total de 37.702 persones s’han inscrit a les proves d’accés a formació professional, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius que es faran entre el 5 i el 12 de maig.

La xifra de persones inscrites en aquesta convocatòria ha augmentat un 16% respecte a l’any passat (5.687 persones més). La major part de les persones aspirants (22.912) es presenten a les proves d’accés a estudis de grau superior. D’altra banda, als de grau mitjà s’hi han inscrit 14.790 persones.

L’objectiu de la convocatòria és que les persones que no tenen la titulació necessària per cursar a aquests estudis hi puguin accedir demostrant les capacitats, els coneixements i les habilitats requerides.

L’any passat, el 75% de les 32.015 persones que van presentar-se a les proves van superar-les.