Certificat de formació instrumental

Les persones que volen obtenir el certificat de formació instrumental poden:

 • assistir a un centre o una aula de formació de persones adultes durant un curs acadèmic i assolir els objectius del cicle o
 • presentar-se a la prova lliure que es convoca dues vegades l’any. Per poder fer aquesta prova cal tenir complerts els 18 anys.


Convocatòria de 2010

El Departament d’Educació convoca la prova lliure per a l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Calendari

Inscripció a la prova: del 14 al 21 d’abril del 2010

 • Llista provisional de persones admeses
 • Termini per presentar reclamacions i la documentació: del 29 d’abril al 6 de maig del 2010
 • Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 de maig del 2010

Prova: 26 de maig del 2010

 • Publicació de les qualificacions provisionals: 14 de juny del 2010
 • Publicació de les qualificacions definitives: 29 de juny del 2010
 • Lliurament de certificats: a partir del 29 de juny del 2010

Totes aquestes llistes es publiquen als taulers d’anuncis dels centres examinadors i en aquesta pàgina.


Inscripció

La inscripció a la prova es pot fer:

– Per Internet (per tenir un document que acrediti que s’ha fet la inscripció cal fer una impressió de la pantalla de confirmació del tràmit)

– Per telèfon al número d’atenció ciutadana 012. En el moment de fer la inscripció, la persona que telefona rep un número que serveix per acreditar que s’ha inscrit.

Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns i que tenen la condició legal de disminució poden sol·licitar l’adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la. Aquestes persones han de presentar la sol·licitud d’adaptació durant el període d’inscripció.


Centres on es fa la prova

 • CFA Freire: Via Favència, 254, Barcelona, 933 534 419
 • CFA Maria Rúbies: Via Laietana, 18, 8è, Barcelona, 933 103 094
 • CFA Manuel Sacristán: Via Laietana, 16, baixos, Barcelona, 934 812 767
 • CFA Can Serra: Andorra, 12-14, Hospitalet de Llobregat, 934 384 061
 • CFA Fondo: Irlanda, 39, Santa Coloma de Gramenet, 933 866 732
 • CFA Manuel Fernández: Frederica Montseny, 1, Sant Adrià de Besòs, 934 622 364
 • CFA Arquitecte Jujol: Timbaler del Bruc, 2, Sant Joan Despí, 933 736 758
 • CFA Pau Casals: Terrassa, 61, Rubí, 935 887 704
 • CFA Can Marfà: Camí Ral, 257, Mataró, 937 907 795
 • CFA Les Bernardes: Sant Dionís, 40-42, Salt, 972 241 410
 • CFA Joan Carles I: La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973 267 466
 • CFA Tarragona: perllongació carrer B, s/n (barri de Riu Clar), Tarragona, 977 551 888
 • CFA Jacint Carrió i Vilaseca: plaça Cots, 5-7, Manresa, 938 741 136
 • CFA Maria Verdaguer: Avinyonet, 38, Figueres, 972 673 069


Estructura de la prova

La prova per a l’obtenció del certificat de formació instrumental és de caràcter global i està estructurada en les tres àrees següents:
àrea de llengua (aspectes comunicatius),
àrea de matemàtiques (les matemàtiques com a instrument d’anàlisi i d’interpretació del món que ens envolta i de resolució de problemes senzills) i
àrea de ciències socials i naturals (coneixements bàsics que permeten comprendre el funcionament del nostre planeta).


Qualificació de la prova

La qualificació màxim total de la prova és de 100 punts, distribuïts de la manera següent:
– àrea de llengua: 50 punts (25 per a llengua catalana i 25 per a llengua castellana,
– àrea de matemàtiques: 30 punts i
– àrea de ciències socials i naturals: 20 punts.

Per assolir la qualificació d’apte o apta cal obtenir un mínim de 50 punts, distribuïts de la manera següent:
– àrea de llengua: 25 punts (12,5 per a la llengua catalana i 12,5 per a llengua castellana),
– àrea de matemàtiques: 15 punts i
– àrea de ciències socials i naturals: 10 punts.


Models de prova


Normativa

Resolució de 16 de març de 2010, per la qual es nomenen les comissions avaluadores del procés de proves per obtenir el certificat de formació instrumental i el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO)

Resolució EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys

Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, per la qual es regulen les proves específiques per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones majors de divuit anys