Xavier Vallalta- Barcelona

Sóc professor de secundària i ara que encarem el tram final de curs els professors ens trobarem novament amb les avaluacions finals. Molts de nosaltres estem entre sorpresos i indignats perquè la llei d’educació permet als alumnes superar el curs tenint dues assignatures suspeses. Cosa que significa que molts alumnes no fan absolutament res en dues assignatures i acaben passant de curs.

Tal com està la llei, doncs, un alumne podria, posem per cas, no fer absolutament res a l’assignatura de llengua castellana i literatura durant tot l’ESO i passar de curs! A banda de la impotència que té un professor quan sap que alguns dels seus alumnes podran passar-se el curs molestant i sense fer res amb total impunitat acadèmica.