És un clam que ve de lluny i un compromís històric pendent: la inversió pública en educació no arriba als estàndards recomanats pels organismes internacionals, que proposen que, com a mínim, hauria d’equivaler al 6% del producte interior brut (PIB). A Catalunya s’acosta al 3,82% del PIB d’acord amb un informe que ha presentat CCOO aquest dijous, una dada que el departament d’Educació rebat i eleva al 4,21%. Sigui com sigui, és “contrària als compromisos que marca la llei”, subratlla el sindicat. 

Llegir-ne més.